ทัวร์พม่า
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์พม่า

              

พม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา

      มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่ามี  5 แห่งได้แก่

1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม อีกทั้งยังมีเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์อยู่รอบๆฐานพระมหาเจดีย์ มีซุ้มประตูสี่ด้านยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธรตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย (ม้า)

2. เจดีย์ชเวมอดอว์ ตั้งอยู่ในเมืองหงสาวดี เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี คนไทยนิยมเรียกว่า " พระธาตุมุเตา " ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า

3. พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ทีโย ตั้งอยู่ในเมืองหงสาวดี ก้อนหินสีทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่น เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้ดั่งสมปรารถนาทุกประการ

4. เจดีย์ชเวสิกอง ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์พุกาม เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญทั้งหมด 3 ส่วน พระทันตธาตุ พระธาตุกระดูกไหล่ และพระธาตุพระนลาฎ ปัจจุบันใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

5. พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี ตั้งอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์  มีพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ ที่ได้รับการขนานนามว่า " พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม " เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจให้ ในทุกๆเช้าจึงต้องมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามุนี ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดี พร้อมกับแปรงพระโอษฐ์ แล้วใช้ผ้าจากศรัทธาที่ประชาชนนำมาถวาย มาเช็ดจนแห้งสนิท ซึ่งพิธีนี้ก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)article
รหัสสินค้า : Rio4
ราคา    12,900   บ.
 
เดินทางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566
 
*สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า  "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" , "เจดีย์ชเวมอดอว์" และ "พระธาตุอินแขวน" เยือนพระราชวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ / เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์
 

 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ 4วัน3คืน (FD) article
รหัสสินค้า : Rio4-B
ราคา   16,900   บ.
 
 เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2566 
 
• สักการะ มหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงของพม่า) ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]