ทัวร์ภาคเหนือ
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ภาคเหนือ

 

  ภาคเหนือ

          ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ต่อเนื่องมาจากทิวเขาชานในประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ การที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทำให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอาณาจักรล้านนา ทำให้มีความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม

พื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ทางด้านเหนือสุดของประเทศที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดสูงสุดของประเทศที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่แรกของประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ภาคเหนือมีพื้นที่รวมทั้งหมด 93,690.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่บนผิวโลก ประกอบด้วยพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ 

เขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ ของภาคเหนือ เรียงตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับประเทศพม่า ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศใต้ติดกับภาคกลาง พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ สุโขทัย ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้มีพื้นที่ติดกับภาคตะวันตก บริเวณจังหวัดตาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้ภาคเหนือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีรีไวน์รักไทยDOM09 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 3วัน2คืนarticle
DOM09 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 3วัน2คืน
สัมผัสบรรยายกาศสุดโรแมนติกที่เมืองปาย/ชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า/เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย 'ปางอุ๋ง'/ชมดินแดนหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ณ บ้านรักไทย
บินจากกรุงเทพ-เชียงใหม่+บริการรถตู้และไกด์ดูแลตลอดทริป
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
DOM38 เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง 3วัน2คืนarticle

 DOM38 เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว 3วัน2คืน

บินตรงกรุงเทพ-เชียงราย+บริการรถตู้และไกด์ดูแลตลอดทริป 
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 3วัน2คืน

  DOM18 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 3วัน2คืน (DD)

สัมผัสบรรยายกาศสุดโรแมนติกที่เมืองปาย/ชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า/เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย 'ปางอุ๋ง'/ชมดินแดนหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ณ บ้านรักไทย
บินจากกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน  บริการรถตู้และไกด์ดูแลตลอดทริป
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน

 DOM19 ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน

สัมผัสบรรยายกาศสุดโรแมนติกที่เมืองปาย/ชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า/เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย 'ปางอุ๋ง'/ชมดินแดนหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ณ บ้านรักไทย
บินจากกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอนบริการรถตู้และไกด์ดูแลตลอดทริป
ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท
DOM32 เชียงราย ดอยตุง 3วัน2คืนarticle

DOM32 เชียงราย ดอยตุง 3วัน2คืน

วัดพระแก้ว-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-พระตำหนักดอยตุง-สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง-ดอยผาฮี้-ไร่สิงห์ปาร์ค-วัดร่องขุ่น-เชียงรายไนท์บาร์ซาร์-ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน 

บินตรงกรุงเทพ-เชียงราย+บริการรถตู้และไกด์ดูแลตลอดทริป 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]