โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน

           เกาะไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีนภายใต้อาณัติของสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เดิม เกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซ ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไต้หวัน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง > พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งใน พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเป และเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ ประเมินมูลค่าไม่ได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา > ทะเลสาบแห่งนี้มีความงดงามและโรแมนติกดั่งภาพเนรมิต ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะท่ามกลางภูเขาที่เรียงราย วิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสกับความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ คือการล่องเรือชมความงามอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ ประเทศ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 

เทือกเขาอาลีซัน > ภาพแสงตะวันที่แสนงดงามยามพระอาทิตย์ขึ้น ทางรถไฟสายเก่าที่ทอดยาวผ่านกลางป่าที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก และยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดของอาลี ซัน ในช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูที่ดอกซากุระบานสะพรั่งเป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสมที่สุดในการเยี่ยมชมเทือกเขาแห่งนี้ เทือกเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยดอกซากุระสีชมพูทางรถไฟลาดผ่านตามแนวเขาจากสถานี ต้นทางทีระดับความสูง 30 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ไปจนถึงปลายทางบนยอดเขาที่ระดับความสูง 2,216 เมตรจากระดับน้ำทะเล  

ไทเป 101 > อาคารไทเป 101 เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและแสดงถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศ ตึกแห่งนี้สูงถึง 508 เมตร ตั้งอยู่ในกลางเมืองเขตซินยี่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่กำลังเจริญเติบ โตของกรุงไทเป ลักษณะทางถาปัตยกรรมของตึกนี้ จัดเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานหลอมรวมระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวัน ออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันอย่างชัดเจน ตึกไทเป 101 นี้ มีการจัดพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์โดยรอบอาคาร ยามค่ำคืน ตึกนี้จะสาดส่องด้วยแสงสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกมุม เมืองของไทเป 

วัดจงไถฉานซื่อ > วัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ เป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกัล และวัดมหายานที่ธิเบต และมีสถาปัตยกรรมของ หลายศาสนามารวมกัน 

วัดเหวินอู่ > ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๋อ เทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันนมัสการศาลเจ้าขงจื๋อ และศาลเจ้ากวนอู จากนั้นนมัสการอัฐิของพระ ถังซามจั๋ง ซึ่งได้อัญเชิญอัฐธาตุมาจากวัดเฉียนจางเมือปี ค.ศ.1965 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค > ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป 
 
 


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน(CI)article
รหัสสินค้า: 000050
ราคา 33,900.00 บ.
 
• นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. • ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน 
ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน (CI)article
รหัสสินค้า: 000051
ราคา 37,900.00 บ.
 
• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด • อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์ • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน COUNTDOWN (CI)article
รหัสสินค้า: 000052
ราคา 41,900.00 บ.
 
TAIWAN HAPPY NEW YEAR COUNTDOWN TAIPEI
COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 / พาทุกท่านชมตึก Taipei 101 ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2ของโลก พร้อมพาทุกท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ตึกแห่งนี้ /แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง/เก็บผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมชิมได้ไม่อั้น /พิพิธภัณฑ์กู้กง/บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว/ อุทยานเย่หลิ่ว/ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/ปั่นจักรยานชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา/ชิมชาอู่หลง/ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไทเป/ชมMRT Formosa Boulevard Dome of Light สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ณ เมืองเกาสง/ ที่พักย่านแหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 2คืน พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาวทุกคืน  /FREE WI-FI บนรถตลอดทริป
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน COUNTDOWN (CI)article
รหัสสินค้า: 000053
ราคา 35,900.00 บ.
 
COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 / พาทุกท่านชมตึก Taipei 101 ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2ของโลก พร้อมพาทุกท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ตึกแห่งนี้ /แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง/เก็บผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมชิมได้ไม่อั้น /พิพิธภัณฑ์กู้กง/ อุทยานเย่หลิ่ว/ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/ชิมชาอู่หลง/ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไต้หวัน/อาบน้ำแร่ธรรมชาติในที่พัก 1 คืน พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาวทุกคืน  /FREE WI-FI บนรถตลอดทริป
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]