โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน

     

       เกาะไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีนภายใต้อาณัติของสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เดิม เกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซ ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไต้หวัน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง > พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งใน พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเป และเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ ประเมินมูลค่าไม่ได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา > ทะเลสาบแห่งนี้มีความงดงามและโรแมนติกดั่งภาพเนรมิต ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะท่ามกลางภูเขาที่เรียงราย วิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสกับความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ คือการล่องเรือชมความงามอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ ประเทศ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 

เทือกเขาอาลีซัน > ภาพแสงตะวันที่แสนงดงามยามพระอาทิตย์ขึ้น ทางรถไฟสายเก่าที่ทอดยาวผ่านกลางป่าที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก และยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดของอาลี ซัน ในช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูที่ดอกซากุระบานสะพรั่งเป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสมที่สุดในการเยี่ยมชมเทือกเขาแห่งนี้ เทือกเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยดอกซากุระสีชมพูทางรถไฟลาดผ่านตามแนวเขาจากสถานี ต้นทางทีระดับความสูง 30 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ไปจนถึงปลายทางบนยอดเขาที่ระดับความสูง 2,216 เมตรจากระดับน้ำทะเล  

ไทเป 101 > อาคารไทเป 101 เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและแสดงถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศ ตึกแห่งนี้สูงถึง 508 เมตร ตั้งอยู่ในกลางเมืองเขตซินยี่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่กำลังเจริญเติบ โตของกรุงไทเป ลักษณะทางถาปัตยกรรมของตึกนี้ จัดเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานหลอมรวมระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวัน ออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันอย่างชัดเจน ตึกไทเป 101 นี้ มีการจัดพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์โดยรอบอาคาร ยามค่ำคืน ตึกนี้จะสาดส่องด้วยแสงสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกมุม เมืองของไทเป 

วัดจงไถฉานซื่อ > วัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ เป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกัล และวัดมหายานที่ธิเบต และมีสถาปัตยกรรมของ หลายศาสนามารวมกัน 

วัดเหวินอู่ > ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๋อ เทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันนมัสการศาลเจ้าขงจื๋อ และศาลเจ้ากวนอู จากนั้นนมัสการอัฐิของพระ ถังซามจั๋ง ซึ่งได้อัญเชิญอัฐธาตุมาจากวัดเฉียนจางเมือปี ค.ศ.1965 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค > ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป 


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)article

รหัสสินค้า: ZGTPE-2315VZ
ราคา   14,990   บ.

 เดินทางเดือนตุลาคม 2566

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา 
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เจียอี้ 5วัน 3คืน (BR)article
 
รหัสสินค้า: ZGTPE-2319BR
ราคา   21,990   บ.
 
เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566
 
• เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถ่ว" นั่งรถไฟอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]