ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
   
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
มหานครเซี่ยงไฮ้ ในอดีตเป็นเขตเช่าตะวันตกสมัยที่เป็นยุคล่าอาณานิคม ชมนครที่ยังคงกลิ่นไอแบบตะวันตก สถาปัตยกรรมการสร้างอาคารบ้านเรือนที่เป้นการผสมผสานระหว่าตะวันตกและตะวันออก ช๊อปปิ้งจุใจที่ถนนนานกิงและตลาดเซี่ยงหยาง เที่ยวชมทัศนียภาพอันงดงามของริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ ที่เขตไหว่ธาน เที่ยวเมืองหังโจว เมืองที่ได้รับฉายาว่าสวรรค์บนดิน เลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีที่เมืองซูโจว สักการะพระใหญ่ที่อู๋ซี นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่เกาะผู่ถอซาน สามารถกำหนดวันเดินทางด้วยตัวเองและจัดทัวร์เฉพาะกลุ่ม ท่านอยากไปวันไหน จะกี่คน เราก็รับจัด


[Go to top]