ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
      
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ในอดีตเป็นเขตเช่าตะวันตกสมัยที่เป็นยุคล่าอาณานิคม ชมนครที่ยังคงกลิ่นไอแบบตะวันตก สถาปัตยกรรมการสร้างอาคารบ้านเรือนที่เป้นการผสมผสานระหว่าตะวันตกและตะวันออก ช๊อปปิ้งจุใจที่ถนนนานกิงและตลาดเซี่ยงหยาง เที่ยวชมทัศนียภาพอันงดงามของริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ ที่เขตไหว่ธาน เที่ยวเมืองหังโจว เมืองที่ได้รับฉายาว่าสวรรค์บนดิน เลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีที่เมืองซูโจว สักการะพระใหญ่ที่อู๋ซี นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่เกาะผู่ถอซาน สามารถกำหนดวันเดินทางด้วยตัวเองและจัดทัวร์เฉพาะกลุ่ม ท่านอยากไปวันไหน จะกี่คน เราก็รับจัด


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หางโจว อู๋ซี 5วัน3คืน(XJ) article
รหัสสินค้า: BT-PVG01_XJ
ราคา  23,999   บ. 
 
เดินทางเดือนพฤษภาคม 2566
 
นัมสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ่อ เมืองอู๋ซี ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝังเจีย เมืองหางโจว ชมความสวยงามของหอไข่มุก ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว เดินเล่นหาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซียงไฮ้
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]