ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เจียอี้ 5วัน 3คืน (BR)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เจียอี้ 5วัน 3คืน (BR) article

 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เจี้ยอี้ 5วัน 3คืน (BR)

 
รหัสสินค้า: ZGTPE-2319BR
ราคา 21,990.00 บ.
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน EVA AIR (BR)
  • ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ
  • ชมพิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว"
  • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เพลิดเพลินกับหมู่บ้านโบราณ "จิ่วเฟิ่น"
  • ชมหินเศียรราชินี อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
  • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
  • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ

• DAY - 2 : สนามบินเถาหยวน - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว

DAY - 3 : เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง

• DAY - 4 : เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - เป่ยโถว -The Rmal Valley - พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน - Public Library ย่านซีเหมินติง

• DAY - 5 : ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
      อัตราค่าบริการ : วันเดินทาง
 
เดือนตุลาคม 2566
26 - 30 ตุลาคม 66 22,990 .-
เดือนพฤศจิกายน 2566
17 - 21 พฤศจิกายน 66 21,990 .-
22 - 26 พฤศจิกายน 66 21,990 .-
เดือนธันวาคม 2566
08 - 12 ธันวาคม 66 23,990 .-
14 - 18 ธันวาคม 66 21,990 .-
 
 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 ID : @riothaitravel
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296
 
 
                    
 
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) article