ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน (VZ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน (VZ) article

 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน (VZ)

 
รหัสสินค้า: ZGTPE-2406VZ
ราคา 16,990.00 บ.
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
  • ชมพิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว"
  • ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เพลิดเพลินกับหมู่บ้านโบราณ "จิ่วเฟิ่น"
  • ชมหินเศียรราชินี อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
  • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
  • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง

• DAY - 2 : วัดเหวินหวู่ - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง

DAY - 3 : ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

• DAY - 4 : ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางขาไป    BKK-TPE   VZ562    09.55-14.40
เดินทางขากลับ   TPE-BKK   VZ563    15.40-18.30
 
 
      อัตราค่าบริการ : วันเดินทาง
 
เดือนเมษายน 2567
03 - 06 เมษายน 67 19,990 .-
13 - 16 เมษายน 67 27,990 .-
14 - 17 เมษายน 67 27,990 .-
19 - 22 เมษายน 67 18,990 .-
25 - 28 เมษายน 67 18,990 .-
27 - 30 เมษายน 67 18,990 .-
เดือนพฤษภาคม 2567
03 - 06 พฤษภาคม 67 20,990 .-
04 - 07 พฤษภาคม 67 20,990 .-
10 - 13 พฤษภาคม 67 18,990 .-
17 - 20 พฤษภาคม 67 18,990 .-
25 - 28 พฤษภาคม 67 18,990 .-
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.  67 20,990 .-
เดือนมิถุนายน 2567
02 - 05 มิถุนายน 67 16,990 .-
15 - 18 มิถุนายน 67 17,990 .-
22 - 25 มิถุนายน 67 17,990 .-
 
 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 ID : @riothaitravel
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL) article
ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้มเที่ยวครบทุกไฮทไลท์ 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (CI) article