ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ) article

 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ)

 
รหัสสินค้า: ZGTPE-2311VZ
ราคา 14,990.00 บ.
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน VIETJT AIR (VZ)
 โปรแกรมการเดินทาง
 
 

DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

 
DAY - 2 : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
 

 

 DAY - 3 : เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับประรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว)
 

 

 DAY - 4 : ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
      อัตราค่าบริการ : วันเดินทาง
 
เดือนเมษายน  2566
12 - 15   เมษายน   2566               =     25,990     บาท
14 - 17   เมษายน   2566               =     27,990     บาท
15 - 17   เมษายน   2566               =     17,990     บาท
16 - 19   เมษายน   2566               =     17,990     บาท
19 - 22   เมษายน   2566               =     16,990     บาท
20 - 23   เมษายน   2566               =     17,990     บาท
22 - 25   เมษายน   2566               =     17,990     บาท
26 - 29   เมษายน   2566               =     16,990     บาท
27 - 30   เมษายน   2566               =     20,990     บาท
29 เม.ย. - 02 พ.ค. 2566               =     21,990     บาท
30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2566               =     18,990     บาท
 
เดือนพฤษภาคม  2566  
01 - 04 พฤษภาคม 2566              =     18,990     บาท
02 - 05 พฤษภาคม 2566              =     18,990     บาท
06 - 09 พฤษภาคม 2566              =     17,990     บาท
07 - 10 พฤษภาคม 2566              =     14,990     บาท
12 - 15 พฤษภาคม 2566              =     17,990     บาท
13 - 16 พฤษภาคม 2566              =     17,990     บาท
14 - 17 พฤษภาคม 2566              =     15,990     บาท
17 - 20 พฤษภาคม 2566              =     15,990     บาท
19 - 22 พฤษภาคม 2566              =     17,990     บาท
20 - 23 พฤษภาคม 2566              =     17,990     บาท
24 - 27 พฤษภาคม 2566              =     15,990     บาท
25 - 28 พฤษภาคม 2566              =     17,990     บาท
27 - 30 พฤษภาคม 2566              =     17,990     บาท
31 พ.ค. - 03  มิ.ย. 2566               =     15,990     บาท
 
เดือนมิถุนายน  2566
08 - 11  มิถุนายน  2566               =     17,990     บาท
10 - 13  มิถุนายน  2566               =     17,990     บาท  
16 - 19  มิถุนายน  2566               =     17,990     บาท
29 มิ.ย. - 02 ก.ค.  2566               =     17,990     บาท
 
 
 
 
 
ID : @riothaitravel
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง 5วัน 4คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) article