ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL) article
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL)
 
รหัสสินค้า: BT-TPE25_SL
ราคา  18,999  บ.
 
รายละเอียด :บินโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
 
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์เที่ยว 2 อุทยานเย๋หลิ่ว+อาลีซาน 
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  • ล่องเรือทะลสาบสุริยันจันทรา 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
  • ไหว้พระขอพรวัดหลงซาน
  • ช้อปปิ่งจุใจย่านซีเหมินติง
 
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY - 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั่ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้

DAY - 2 : นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

DAY - 3 : เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GREMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

DAY - 4วัดหลงซาน -  ร้านเครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถ่ายรุปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองเถาหยวน 

DAY - 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 
เดินทางขาไป   DMK-TPE  SL398  03.10-08.00

เดินทางขากลับ  TPE-DMK  SL399  10.20-13.10

 
 
 วันเดินทาง  :  อัตราค่าบริการ
 
เมษายน 2567  
04 - 08 เม.ย. 67  23,999.-
06 - 10 เม.ย. 67  23,999.-
12 - 16 เม.ย. 67  23,999.-
14 - 18 เม.ย. 67  23,999.-
20 - 24 เม.ย. 67 21,999.-
26 - 30 เม.ย. 67 21,999.-
28 เม.ย.- 2 พ.ค. 67  18,999.-
พฤษภาคม 2567  
02 - 06 พ.ค. 67  22,999.-
04 - 08 พ.ค. 67  22,999.-
09 - 13 พ.ค. 67  20,999.-
19 - 23 พ.ค. 67  19,999.-
25 - 29 พ.ค. 67  19,999.-
30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 67  20,999.-
มิถุนายน 2567  
01 - 05 มิ.ย.67  22,999.-
06 - 10 มิ.ย. 67  21,999.-
13 - 17 มิ.ย. 67  19,999.-
27 มิ.ย.- 01 ก.ค. 67 20,999.-
 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 
Tel: 0-2915-5291 , 0-2915-5296
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้มเที่ยวครบทุกไฮทไลท์ 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (CI) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน (VZ) article