ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง 5วัน 4คืน (VZ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง 5วัน 4คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง 5วัน 4คืน  (VZ)
 
รหัสสินค้า: BT-TPE65_VZ
ราคา  18,999  บ.
 
รายละเอียด :บินโดยสายการบิน Vietjet Air.com (VZ)
 
 
มหัศจรรย์ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ *เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว + อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ไหว้พระขอพรวัดหลงซาน ช้อปปิ่งจุใจย่านซีเหมินติง
 
 
***เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปา , ไอศครีม MIYAHARA

โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (เวลา 10.05 น. ) - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เมืองเจียอี้ (เวลา 14.40 น.)

DAY - 2 : ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

DAY - 3 : โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

DAY - 4 : เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองไทเป - GREMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) 

DAY - 5 : วักหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน (เวลา 15.40 น.)  - สนามบินสุวรรณภูมิ (เวลา 18.25 น.)
 
**เวลาการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสายการบิน**
 
 
 วันเดินทาง  :  อัตราค่าบริการ
 
เมษายน 2566  
10-14 เมษายน 66  25,999  บาท
11-15 เมษษยน 66

 25,999  บาท

12-16 เมษายน 66  27,999  บาท
14-18 เมษายน 66    27,999  บาท
27เม.ย-01พ.ค.66    23,999  บาท
พฤษภาคม 2566  
04-08 พฤษภาคม66  22,999  บาท
11-15 พฤษภาคม66  19,999  บาท
25-29 พฤษภาคม66  19,999  บาท
มิถุนายน 2566  
01-05 มิถุนายน 66  22,999  บาท
08-12 มิถุนายน 66  20,999  บาท
22-26 มิถุนายน 66  19,999  บาท
29 มิ.ย-03 ก.ค. 66  18,999  บาท
กรกฏาคม 2566  
06-10 กรกฏาคม 66  18,999  บาท
13-17 กรกฏาคม 66  19,999  บาท
20-24 กรกฏาคม 66  18,999  บาท
27-31 กรกฏาคม 66  22,999  บาท
28 ก.ค.-01 ส.ค. 66  23,999  บาท
สิงหาคม 2566  
10-14 สิงหาคม 66  23,999  บาท
17-21 สิงหาคม 66  19,999  บาท
24-28 สิงหาคม 66  20,999  บาท
31 ส.ค.-04 ก.ย. 66  19,999  บาท
 
 
 
Tel: 0-2915-5291 , 0-2915-5296

 
 

 
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) article