ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4วัน 3คืน (VZ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4วัน 3คืน (VZ) article

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4วัน 3คืน  (VZ) 

 

รหัสสินค้า: BT-TPE64_VZ
ราคา   14,999  .
 
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน Vietjet Air.com
 
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชมตึกไทเป 101 ไหว้พระขอพร ณ วัดหลงซาน เดินชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
 
***เมนูพิเศษ..... บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า , ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปา
 
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (เวลา 10.05 น.) - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลา 14.40 น.) - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต

DAY - 2 : โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

DAY - 3 : เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองไทเป - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 898)

DAY - 4 : วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน (เวลา 15.40 น.) - สนามบินสุวรรณภูมิ (เวลา 18.25 น.)
 
**เวลาเที่ยวบินอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสายการบิน**
 
 
                               วันเดินทาง : อัตราค่าบริการ
  
เดือนมีนาคม  2566  
26 - 29 มีนาคม  2566    14,999   บาท
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2566    16,999   บาท
เดือนเมษายน  2566  
05 - 08 เมษายน  2566    23,999   บาท
06 - 09 เมษายน  2566    23,999   บาท
10 - 13 เมษายน  2566    24,999   บาท
11 - 14 เมษายน  2566    24,999   บาท
13 - 16 เมษายน  2566    25,999   บาท
15 - 18 เมษายน  2566    17,999   บาท
20 - 23 เมษายน  2566    18,999   บาท
21 - 24 เมษายน  2566    16,999   บาท
27 - 30 เมษายน  2566    20,999   บาท
28 เม.ย. - 01 พ.ค.  2566    21,999   บาท
เดือนพฤษภาคม  2566  
04 - 07 พฤษภาคม  2566    21,999   บาท
05 - 08 พฤษภาคม  2566    20,999   บาท
11 - 14 พฤษภาคม  2566    18,999   บาท
12 - 15 พฤษภาคม  2566    17,999   บาท
17 - 20 พฤษภาคม  2566    15,999   บาท
18 - 21 พฤษภาคม  2566    17,999   บาท
25 - 28 พฤษภาคม  2566    18,999   บาท
26 - 29 พฤษภาคม  2566    18,999   บาท
เดือนมิถุนายน  2566  
01 - 04 มิถุนายน   2566    19,999   บาท
02 - 05 มิถุนายน   2566    21,999   บาท
08 - 11 มิถุนายน   2566    17,999   บาท
09 - 12 มิถุนายน   2566    18,999   บาท
15 - 18 มิถุนายน   2566    16,999   บาท
22 - 25 มิถุนายน   2566    17,999   บาท
23 - 26 มิถุนายน   2566    18,999   บาท
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.  2566    17,999   บาท
เดือนกรกฏาคม  2566  
06 - 09 กรกฏาคม  2566    16,999   บาท
14 - 17 กรกฏาคม  2566    17,999   บาท
20 - 23 กรกฏาคม  2566    18,999   บาท
21 - 24 กรกฏาคม  2566    18,999   บาท
27 - 30 กรกฏาคม  2566    21,999   บาท
30 ก.ค. - 02 ส.ค.  2566    19,999   บาท
31 ก.ค. - 03 ส.ค.  2566    16,999   บาท
 
  
 
 
Tel : 0-2915-5291 , 0-2915-5296  

 
                    
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง 5วัน 4คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) article