ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้มเที่ยวครบทุกไฮทไลท์ 4วัน 3คืน (VZ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้มเที่ยวครบทุกไฮทไลท์ 4วัน 3คืน (VZ) article

ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้มเที่ยวครบทุกไฮทไลท์ 4วัน 3คืน (VZ)

 รหัสสินค้า: BT-TPE68_VZ

ราคา   16,999  .
 
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)
 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • ถ่ายรูปชมตึกไทเป 101
  • ไหว้พระขอพร ณ วัดหลงซาน
  • เดินชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
  
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต

DAY - 2 : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

DAY - 3 : เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองไทเป - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 898) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

DAY - 4 : วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน  - สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
เดินทางขาไป   BKK-TPE  VZ562  09.45-14.35  

เดินทางขากลับ 
TPE-BKK  VZ563  16.00-18.45
                         
 
           วันเดินทาง : อัตราค่าบริการ
  
เดือนเมษายน 2567  
04 - 07 เมษายน 67 26,999.- 
11 - 14 เมษายน 67 26,999.- 
12 - 15 เมษายน 67 27,999.- 
13 - 16 เมษายน 67 28,999.-
14 - 17 เมษายน 67 27,999.-
15 - 18 เมษายน 67 18,999.- 
24 - 27 เมษายน 67 18,999.- 
เดือนพฤษภาคม 2567
01 - 04 พฤษภาคม 67 22,999.- 
08 - 11 พฤษภาคม 67 19,999.-
16 - 19 พฤษภาคม 67 19,999.-
17 - 20 พฤษภาคม 67 19,999.-
24 - 27 พฤษภาคม 67 19,999.-
31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 67 21,999.-
 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
 
Tel : 0-2915-5291 , 0-2915-5296  ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (CI) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน (VZ) article