ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน article
วันที่ 11/09/2019   17:55:44


 
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน 

รหัสสินค้า: 0001
 
ราคา 22,999.00 บาท

รายละเอียด: 
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)โดยสายการบินไทย
•นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา(หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, ภูเขาหิมะมังกรหยก)
•ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ
•ชมเจดีย์สามองค์  วัดโปตาลาน้อย  สระน้ำมังกรดำ  อุทยานน้ำหยก
•ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
•ชม (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต
•เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ดไก่ดำ
 

กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
 1-6 มีนาคม62  23,999 บ.
 7-12 มีนาคม62  23,999 บ.
 14-19 มีนาคม62  23,999 บ.
 21-26 มีนาคม62  23,999 บ.
 28 มี.ค.- 2เม.ย.62   23,999 บ.
 4-9 เมษายน62  24,999 บ.
 11-16 เมษายน62  35,999 บ.
 12-17 เมษายน62  35,999 บ.
 13-18 เมษายน62  33,999 บ.
 25-30 เมษายน62  23,999 บ.
 1-6 พฤษภาคม62  25,999 บ.
 13-18 มิถุนายน62  22,999 บ.

 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่ 

วันที่สอง : เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน 

วันที่สาม : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง 

วันที่สี่: ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง

วันที่ห้า:  ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 

วันที่หก: ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
   
   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


BZKMG01 - (FEB-JUN'19) THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG.pdf

 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน วันที่ 09/10/2015   11:17:19 article
ทัวร์คุนหมิง6วัน5คืน วันที่ 09/10/2015   11:20:33 article
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน วันที่ 11/09/2019   17:41:14 article
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน วันที่ 09/10/2015   11:19:21 article