ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ พิ้งมอส 6วัน 4คืน (XJ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ พิ้งมอส 6วัน 4คืน (XJ) article

 

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ พิ้งมอส 6วัน 4คืน (XJ)

 
รหัสสินค้า : BT-KIX03_XJ
ราคา   39,999   บ.
 
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน AIRASIA X (XJ)
 
 
เที่ยวชมหมู่บ้านชาวนามรดกโลก "ชิราคาวาโกะ" เมืองทาคายาม่า ชมกำแพงหิมะ Japan Alps เมืองโทยาม่า เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า - คุโรเบะ  เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ ชมทุ่งพิ้งมอส ถนนสายกาน้ำชา พิธีชงชาญี่ปุ่น วัดคิโยมิซุ หรือวัดน้ำใส ศาลเจ้าแฮอัน สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ เขาทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

พิเศษ..... บุฟเฟ่ต์ชาบู , หมูย่างใบโอบะ

 
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY : 1  สนามบินสุววรณภูมิ กรุงเทพฯ
 
DAY : 2  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - วัดคิโยมิซุ - ถนนสายกาน้ำชา - ศาลเจ้าแฮอัน - พืธีชงชาญี่ปุ่น - มิตซุยเอ้าท์เล็ต
 
DAY : 3  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ถนนเมืองเก่าซันมาจิ - เมืองโทยาม่า 
 
DAY : 4  เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - อิออน มอลล์ 
 
DAY : 5  เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
 
DAY : 6  สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 
 
 
              วันเดินทาง : อัตราค่าบริการ
 
เดือนเมษายน  2566
19 - 24  เมษายน  66 45,999    บาท
20 - 25  เมษายน  66 45,999     บาท
เดือนพฤษภาคม  2566
10 - 15  พฤษภาคม  66 45,999     บาท
11 - 16  พฤษภาคม  66 45,999     บาท
17 - 22  พฤษภาคม  66 43,999     บาท
18 - 23  พฤษภาคม  66 43,999     บาท
24 - 29  พฤษภาคม  66 42,999     บาท
25 - 30  พฤษภาคม  66 42,999     บาท
26 - 31  พฤษภาคม  66 39,999     บาท
 
 
 

TEL : 
0-2915-5291 ,0-2915-5296
   

 

                       

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน3คืน (MM) article
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน (XJ) article
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ฮาโกเน่ นาริตะ 5วัน 3คืน (XJ) article