ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ) article

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)

รหัสสินค้า : ZGFUK-2410VZ
ราคา   23,990   บาท
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

  • ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ
  • ซากุระโนะบาบะโจไซเอ็น เมืองฟูกุโอกะ
  • สุดว้าว!...ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด
  • ชมบ่อทะเลเดือด "ยูมิ จิโกกุ"
  • เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน ต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP
  • ขอพรพระนอนนันโซอิน
 
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
DAY 2 : สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ
 
DAY 3 : บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค
 
DAY 4 : วัดนันโซอิน - อิสระทุกท่านช้อปปิ้งย่านเทนจิน
 
DAY 5 : สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 
เดินทางขาไป   BKK - FUK    VZ810   00.30 - 07.55
 
เดินทางขากลับ  FUK - BKK    VZ811   08.55 - 12.35
 
 
      วันเดินทาง : อัตราค่าบริการ
 
เดือนพฤษภาคม 2567
08 - 12 พฤษภาคม 67 25,990   บาท
09 - 13 พฤษภาคม 67  25,990   บาท
16 - 20 พฤษภาคม 67 25,990   บาท
17 - 21 พฤษภาคม 67 25,990   บาท
22 - 26 พฤษภาคม 67 25,990   บาท
23 - 27 พฤษภาคม 67 25,990   บาท
เดือนมิถุนายน 2567  
01 - 05 มิถุนายน 67 25,990   บาท
13 - 17 มิถุนายน 67 24,990   บาท
25 - 29 มิถุนายน 67 23,990   บาท
เดือนกรกฎาคม 2567
18 - 22 กรกฎาคม 67 27,990   บาท
20 - 24 กรกฎาคม 67 25,990   บาท
25 - 29 กรกฎาคม 67 27,990   บาท
เดือนสิงหาคม 2567
22 - 26 สิงหาคม 67 25,990   บาท
28 ส.ค. - 01 ก.ย. 67 25,990   บาท
29 ส.ค. - 02 ก.ย. 67 25,990   บาท
เดือนกันยายน 2567
05 - 09 กันยายน 67 25,990   บาท
19 - 23 กันยายน 67 25,990   บาท
26 - 30 กันยายน 67 25,990   บาท
เดือนตุลาคม 2567
03 - 07 ตุลาคม 67 27,990   บาท
08 - 12 ตุลาคม 67 27,990   บาท
12 - 16 ตุลาคม 67 29,990   บาท
17 - 21 ตุลาคม 67 29,990   บาท
18 - 22 ตุลาคม 67 29,990   บาท
 
 
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

 
TEL : 02-915-5291 , 02-915-5296  

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน (MM) article