เกี่ยวกับเรา
ReadyPlanet.com
dot dot
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ริโอไทย ทราเวล ก่อตั้งเมื่อ25 มิถุนายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดบริการด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเทียวชาวไทยทั่วไป ปัจจุบันมี นายธนดล นาถาบำรุง เป็นกรรมการผู้จัดการ การให้บริการแก่ลูกค้าทางบริษัทฯได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจโดยมีสโลแกนคือ

" สะดวก ประหยัด ปลอดภัย เที่ยวกับริโอไทย ทราเวล"

ลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการนำท่องเที่ยวของบริษัทส่วนมากได้รับทราบและเห็นข้อมูลทั้งจากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและผ่านการแนะนำจากท่านๆ ที่ได้เคยใช้บริการของบริษัทฯ
ในปัจจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้
1.ให้บริการข้อมูลเกียวกับการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในเมืองที่เป็นเส้นทางหลัก คือ
-ฮ่องกง
-สิงคโปร์
-เซินเจิ้น
-มาเก๊า
-กรุงไทเป (ไต้หวัน)
-กรุงปักกิ่ง
-เมืองเซี่ยงไฮ้ (หังโจว/ซูโจว/อู่ซี)
-คุนหมิง (12ปันนา)
-เกาหลี
-ญี่ปุ่น
-พม่า
-เวียดนาม
2.จัดนำเที่ยวในเส้นทางดังที่กล่าวมาทั้งหมด
3.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินในทุกเส้นทางทั่วโลก
4.บริการจองที่พักในเมืองที่เป็นเส้นทางหลักของบริษัทฯ
5.รับจัดการสถานที่สัมมนา-ดูงานต่างประเทศ