วิธีการชำระเงิน
ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าทัวร์หรือบริการอื่นๆของบริษัทฯได้ 2 วิธีดังนี้
1.ชำระ "โดยตรง" ที่สำนักงานของ บริษัท ริโอไทย ทราเวล
2.ชำระ "โดยการโอนเงิน" เข้าบัญชีของบริษัทฯ

   ชื่อบัญชี บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ไทยพาณิชย์ ถนนสวนสยาม กระแสรายวัน 143-3-00565-9


หมายเหตุ:
1. บริษัทฯไม่รับชำระเงินเข้าบัญชีในนามบุคคล กรุณาตรวจสอบก่อนชำระเงินทุกครั้ง