ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD) article

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)


รหัสสินค้า : Rio4 (FD) 
ราคา  14,900  บาท
 

รายละเอียด บินโดยสายการบิน AirAsia (FD) 
 
*สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า  "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" , "เจดีย์ชเวมอดอว์" และ "พระธาตุอินแขวน" เยือนพระราชวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ / เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรหมอนวดเทวดา นสัมการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
  
 
โปรแกรมการเดินทาง 
  
DAY - 1 : สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ / พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
 
 
DAY - 2 : เมืองหงสา - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว / พระนอนชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ้ปุ่น หรือ พระสี่ทิศ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 

DAY - 3 : ย่างกุ้ง - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตจี - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
 

                   
กำหนดการเดินทาง 
 
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ / ท่าน
เดือนเมษายน 2566  
22 - 24 เมษายน 66 14,900  บาท
เดือนพฤษภาคม 2566  
05 - 07 พฤษภาคม 66   14,900  บาท
12 - 14 พฤษภาคม 66   14,900  บาท
19 - 21 พฤษภาคม 66   14,900 บาท
26 - 28 พฤษภาคม 66   14,900  บาท
เดือนมิถุนายน 2566  
02 - 04 มิถุนายน 66  15,900  บาท
09 - 11 มิถุนายน 66 14,900  บาท
16 - 18 มิถุนายน 66 14,900  บาท
23 - 25 มิถุนายน 66 14,900  บาท
เดือนกรกฏาคม 2566  
07 - 09 กรกฏาคม 66 14,900  บาท
14 - 16 กรกฏาคม 66 14,900  บาท
21 - 23 กรกฏาคม 66 14,900  บาท
28 - 30 กรกฏาคม 66 15,900  บาท
เดือนสิงหาคม 2566  
04 - 06 สิงหาคม 66 14,900  บาท
11 - 13 สิงหาคม 66 15,900  บาท
18 - 20 สิงหาคม 66 14,900  บาท
25 - 27 สิงหาคม 66 14,900  บาท
 
  
LINE ID : @riothaitravel
Tel . 0-2915-5291 , 0-2915-5296
 
                     
 

 
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ 4วัน3คืน (FD) article