ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD) article

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)

รหัสสินค้า : Rio4 

ราคา  12,900  บาท

 

รายละเอียด บินโดยสายการบิน AirAsia (FD) 
 
*สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า  "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" , "เจดีย์ชเวมอดอว์" และ "พระธาตุอินแขวน" เยือนพระราชวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ / เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรหมอนวดเทวดา นสัมการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
  
 
โปรแกรมการเดินทาง 
  
DAY - 1 : สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ / พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
 
 
DAY - 2 : เมืองหงสา - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว / พระนอนชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ้ปุ่น หรือ พระสี่ทิศ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 

DAY - 3 : ย่างกุ้ง - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตจี - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
 
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ / ท่าน
เดือนกรกฏาคม 2566  
06 - 08 กรกฏาคม 66 12,900  บาท
13 - 15 กรกฏาคม 66 12,900  บาท
20 - 22 กรกฏาคม 66 12,900  บาท
27 - 29 กรกฏาคม 66 13,900  บาท
เดือนสิงหาคม 2566  
03 - 05 สิงหาคม 66 12,900  บาท
10 - 12 สิงหาคม 66 12,900  บาท
17 - 19 สิงหาคม 66 12,900  บาท
24 - 26 สิงหาคม 66 12,900  บาท
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 
LINE ID : @riothaitravel
Tel . 0-2915-5291 , 0-2915-5296

 
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ 4วัน3คืน (FD) article