ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน (XJ)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน (XJ) article

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน (XJ)

 
รหัสสินค้า : BT-KIX01_XJ
ราคา  33,999  บ.
 
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน AIR ASIA (X๋J)
 
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมศาลเจ้าเก่าแก่ฟูชิมิ อินาริ ถนนสายกาน้ำ พิธีชงชา ชมสถาปัตยกรรมโบราณ ณ วัดคิโยมิซุ หรือ วัดน้ำใส ซื้อสินค้าศูนย์กลางแห่งแฟชั่น หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า สนุกสนานกับสวนสนุก Universal Studios Japan ศาลเจ้าเฮอัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
 
โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY : 1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 
DAY : 2  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินารี - วัดคิโยมิซุ - ถนนสายกาน้ำชา - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - อิออน มอลล์
 
DAY : 3  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่่างๆ
 
DAY : 4  เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง - ร้านค้าปลอดภาษี - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 
DAY : 5  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง : 
 
เดือนเมษายน  2566  
07 - 11 เมษายน 66 38,999  บาท 
09 - 13 เมษายน 66 43,999  บาท 
14 - 18 เมษายน 66 45,999 บาท
21 - 25 เมษายน 66 37,999  บาท
เดือนพฤษภาคม  2566
12 - 16 พฤษภาคม 66 35,999  บาท
19 - 23 พฤษภาคม 66 35,999  บาท
26 - 30 พฤษภาคม 66 35,999  บาท
เดือนมิถุนายน  2566
02 - 06 มิถุนายน 66 39,999  บาท
09 - 13 มิถุนายน 66 35,999  บาท
16 - 20 มิถุนายน 66 35,999  บาท
23 - 27 มิถุนายน 66 35,999  บาท
30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 66 35,999  บาท
เดือนกรกฏาคม  2566
07 - 11 กรกฏาคม 66 33,999  บาท
14 - 18 กรกฏาคม 66 33,999  บาท
21 - 25 กรกฏาคม 66 33,999  บาท
28 ก.ค. - 01 ส.ค. 66 39,999  บาท
30 ก.ค. - 03 ส.ค. 66 39,999  บาท
เดือนสิงหาคม  2566
04 - 08 สิงหาคม 66 35,999  บาท
11 - 15 สิงหาคม 66 39,999  บาท
18 - 22 สิงหาคม 66 35,999  บาท
25 - 29 สิงหาคม 66 35,999  บาท
เดือนกันยายน  2566
01 - 05 กันยายน 66 35,999  บาท
08 - 12 กันยายน 66 35,999  บาท
15 - 19 กันยายน 66 35,999  บาท
22 - 26 กันยายน 66 35,999  บาท
29 ก.ย. - 03 ต.ค. 66 35,999  บาท
 
 


Line ID: @riothaitravel

TEL: 0-2915-5291 , 0-2915-5296   
 

               

                             

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน3คืน (MM) article
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ฮาโกเน่ นาริตะ 5วัน 3คืน (XJ) article
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ พิ้งมอส 6วัน 4คืน (XJ) article