ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (CI)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (CI) article

  ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (CI) 

 รหัสสินค้า: ZGTPE-2409CI
ราคาเริ่มต้น  18,990.00 บ.
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
  • เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง
  • สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน
  • ขอพรวัดหลงซาน ปล่อยโคมผิงซี
  • ชมเศียรราชินี อุทยานเย่หลิว
  • ถ่ายรูกับหมู่บ้านสายรุ้ง
 
 โปรแกรมการเดินทาง
 
DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY - 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - วัดต้าซี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

DAY - 3 : เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับประรด - บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - ถนนโบราณสือเฟิ่น

DAY - 4 : ร้านเครื่องสำอางค์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ย่านซีเหมินติง

DAY - 5 : วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ 


เดินทางขาไป   BKK-TPE  CI838  03.05-07.50

เดินทางขากลับ  TPE-BKK  CI837  22.40-01.25(+1)
 

 อัตราค่าบริการ : วันเดินทาง
 
เดือนพฤษภาคม 67
03 - 07 พฤษภาคม 67 21,990.-
09 - 13 พฤษภาคม 67 19,990.-
10 - 14 พฤษภาคม 67 19,990.-
17 - 21 พฤษภาคม 67 19,990.-
23 - 27 พฤษภาคม 67 19,990.-
24 - 28 พฤษภาคม 67 19,990.-
30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 67 21,990.-
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 67 21,990.-
เดือนมิถุนายน 67
06 - 10 มิถุนายน 67 20,990.-
07 - 11 มิถุนายน 67 20,990.-
14 - 18 มิถุนายน 67 19,990.-
20 - 24 มิถุนายน 67 19,990.-
21 - 25 มิถุนายน 67 19,990.-
28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 67 19,990.-
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 ID : @riothaitravel

TEL : 0-2915-5291 , 0-2915-5296
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL) article
ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้มเที่ยวครบทุกไฮทไลท์ 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน (VZ) article