ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) article

  ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ) พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 รหัสสินค้า: ZGTPE-2315VZ
ราคาเริ่มต้น  14,990.00 บ.
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน VIETJT AIR (VZ)
  • เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง
  • สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า
 
 โปรแกรมการเดินทาง
 
 DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 DAY - 2 : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง

 DAY - 3 : เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับประรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว)

DAY - 4 : ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกที่นี่

 
 อัตราค่าบริการ : วันเดินทาง
 
เดือนตุลาคม  2566
10 - 13 ตุลาคม 17,990.-
20 - 23 ตุลาคม 20,990.-
25 - 28 ตุลาคม 17,990.-
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 ID : @riothaitravel

TEL : 0-2915-5291 , 0-2915-5296

ZGTPE-2321CI (NOV-DEC'23) ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน (พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว) 4D3N BY CI.pdf
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เจียอี้ 5วัน 3คืน (BR) article