ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 4วัน3คืน VZ(พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) article

  ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ) พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 
รหัสสินค้า: ZGTPE-2315VZ
ราคาเริ่มต้น  16,990.00 บ.
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน VIETJT AIR (VZ)
  • เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง
  • สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า
 
 โปรแกรมการเดินทาง
 
• DAY - 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  DAY - 2 : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง

 DAY - 3 : เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับประรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว)
 
 DAY - 4 : ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
      อัตราค่าบริการ : วันเดินทาง
 
เดือนมิถุนายน  2566
04 - 07  มิถุนายน  2566               =     19,990     บาท
07 - 10  มิถุนายน  2566               =     16,990     บาท  
14 - 17  มิถุนายน  2566               =     16,990     บาท
17 - 20 มิถุนายน   2566               =     16,990     บาท

เดือนกรกฎาคม  2566
04 - 07  กรกฎาคม  2566             =     19,990     บาท
07 - 10  กรกฎาคม  2566             =     16,990     บาท  
15 - 18  กรกฎาคม  2566             =     16,990     บาท
22 - 25  กรกฎาคม  2566             =     16,990     บาท

เดือนสิงหาคม  2566
10 - 13  สิงหาคม  2566               =     19,990     บาท
23 - 26  สิงหาคม  2566               =     16,990     บาท  
25 - 28  สิงหาคม  2566               =     16,990     บาท
30 สิงหาคม - 02 กันยายน 2566  =     14,990     บาท
 
เดือนกันยายน  2566
02 - 05  กันยายน  2566         =     16,990      บาท     
08 - 11  กันยายน  2566         =     16,990      บาท 
09 - 12  กันยายน  2566         =     16,990      บาท
13 - 16  กันยายน  2566         =     16,990      บาท
20 - 23  กันยายน  2566         =     16,990      บาท
28 กันยายน - 01 ตุลาคม        =     16,990      บาท
29 กันยายน - 02 ตุลาคม        =     16,990      บาท
30 กันยายน - 03 ตุลาคม        =     16,990      บาท

เดือนตุลาคม  2566
10 - 13  ตุลาคม  2566            =      17,990      บาท
20 - 23  ตุลาคม  2566            =      20,990      บาท
25 - 28  ตุลคาม  2566            =      17,990      บาท
 
 
 
ID : @riothaitravel
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296

                    
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3คืน (VZ) article
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง 5วัน 4คืน (VZ) article