ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน (QV)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน (QV) article

      

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน QV

รหัสสินค้า : RioLAO-4D3N_QV

ราคา   17,900   บาท

รายละเอียด : บินโดยสายการบิน LAO AIRLINE QV

  • สุดคุ้ม....บินตรงลงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 
  • ชมวัดที่ใหญที่สุดในหลวงพระบาง "วัดใหม่สุวันนะพูมาราม"
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว - จีน ลงวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 
  • ชมถ้ำปูคำ+บลูลากูน สระน้ำมารกต
  • สักการะพระธาตุหลวง เวียงจันทน์
  • ชมความงามแม่น้ำใสสีมรกต "น้ำตกตาดกวงซี" 
  • ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
  • สักการะพระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช
  • ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว วัดสีสะเกด วัดสีเมือง ศาลหลักเมือง
  • ดินเนอร์บนเรือ "ล่องเรือแม่น้ำโขง" ชมพระอาทิตย์ตกดิน  

 

 โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์มาร์เก็ตหลวงพระบาง

DAY 2 : ใส่บาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่สุวันนะพูมาราม - พระราชวังเก่า - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - ดินเนอร์บนเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตกดิน

DAY 3 : วัดป่าโพนเพา บ้านผานม - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว - จีน (หลวงพระบาง-วังเวียง) - ถ้ำนางฟ้า+สะพานสีฟ้า - ถ้ำปูคำ+บลูลากูน - ตลาดกลางคืนวังเวียง

DAY 4 : วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - วัดสีเมือง - ศาลหลักเมือง - สนามบินวัตไต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

 ตารางวันเดินทาง : อัตราค่าบริการ

เดือนเมษายน  2566
21 - 24 เมษายน  66 17,900 บาท
23 - 26 เมษายน  66 17,900 บาท
26 - 29 เมษายน  66 17,900 บาท
30 เม.ย. - 03 พ.ค. 66 19,900 บาท
เดือนพฤษภาคม  2566
03 - 06 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
05 - 08 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
07 - 10 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
10 - 13 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
12 - 15 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
14 - 17 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
17 - 20 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
19 - 22 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
21 - 24 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
24 - 27 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
26 - 29 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
28 - 31 พฤษภาคม  66 17,900 บาท
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.  66 19,900 บาท

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี้

Line ID : @riothaitravel 

Tel : 0-2915-5291 , 0-2915-5296 

RioLAO- 4D3N 20-23 NOV K_ANAN.pdf
ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืน (FD) article