นครศรีธรรมราช ขอพรไข่ไอ้ (ไปเช้า-เย็นกลับ)
ReadyPlanet.com
dot dot
นครศรีธรรมราช ขอพรไข่ไอ้ (ไปเช้า-เย็นกลับ) article

 

ตัวอย่างโปรแกรม นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ (ไปเช้า-เย็นกลับ)

05.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง 
06.50 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน FD 3188
08.05 น.  เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน 
                บริการโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 
                เดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์  
                ขอพรตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ 
                **เที่ยง (รถจะนำท่านไปที่ร้านขนมจีนเมืองคอน) รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
                แวะสักการะ ศาลหลักเมืองนคร 
                เดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
                หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช 
20.05 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD 3183
21.20 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  

 
 
 
 
 ทัวร์ภาคใต้

แพ็กเกจ หลีเป๊ะ 3วัน2คืน article
DOM21 ทัวร์สงขลา ปัตตานี เบตง 3วัน2คืน article
DOM48 ทัวร์ตรัง 3วัน2คืน
DOM06 สตูล หลีเป๊ะ 3วัน2คืน article
ทัวร์สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ 3วัน 2คืน article
ทัวร์นครศรีธรรมราช ขนอม ล่องเรือเกาะนุ้ย 3วัน 2คืน
DOM01 นครศรีธรรมราช ขนอม 2วัน1คืน article