ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3วัน2คืน CX
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX) articleทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX)

รหัสสินค้า: 008
ราคา 18,900.00 บ.
 
รายละเอียด:
บินโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)
**พักฮ่องกง 2คืน-บินสบาย-มีรถและมัคคุเทศก์พาเที่ยวตลอดรายการ**
นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค หมุนกังหันขอโชคลาภ เสริมสิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว  ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่รีพัลส์เบย์ เต็มอิ่มที่ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) สนุกกับเครื่องเล่นโซนต่างๆมากมาย พบกับเครื่องเล่นใหม่ Iron man Experience,Toy’s Story,กริซลีย์ กัลซ์ ,มิสทิคพอยท์ฯ นั่งกระเช้านองปิง360 เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน  ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน

พิเศษ... 
1.อิ่มอร่อยกับห่านย่างฮ่องกง+ติ่มซำรสต้นตำรับ 
2.พักฮ่องกง 2 คืน
3.นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค 
4.บินเช้า-กลับค่ำ โดยสายการบินระดับพรีเมี่ยม Cathay Pacific Airways(CX)

 อัตราค่าบริการ: 
 กำหนดการเดินทาง    ผู้ใหญ่          เด็กมีเตียง    เด็กไม่มีเตียง  
 เดือน มีนาคม 2562      
 9-11 มี.ค.62 18,900.- 18,900.- 17,900.-
 15-17 มี.ค.62 18,900.- 18,900.- 17,900.-
 16-18 มี.ค.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 17-19 มี.ค.62 18,900.- 18,900.- 17,900.-
 22-24 มี.ค.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 23-25 มี.ค.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 24-26 มี.ค.62 18,900.- 18,900.- 17,900.-
 29-31 มี.ค.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 30 มี.ค.-1 เม.ย.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 เดือน เมษายน 2562      
 4-6 เม.ย.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 5-7 เม.ย.62 20,900.- 20,900.- 19,900.-
 6-8 เม.ย.62 21,900.- 21,900.- 20,900.-
 13-15 เม.ย.62 26,900.- 26,900.- 25,900.-
 15-17 เม.ย.62 25,900.- 25,900.- 24,900.-
 19-21 เม.ย.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 20-22 เม.ย.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 21-23 เม.ย.62 18,900.- 18,900.- 17,900.-
 25-27 เม.ย.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 26-28 เม.ย.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 27-29 เม.ย.62 19,900.- 19,900.- 18,900.-
 28-30 เม.ย.62 18,900.- 18,900.- 17,900.-

โปรแกรมการเดินทาง
 
วันแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlat - Avenue Of Star 
04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ M  สายการบิน Cathay Pacific Airways  พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
06.30 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX600  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
10.15 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว ให้คณะท่านออก Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่  “สถานีตุงชุง” ท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม.. นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการขึ้น “กระเช้านองปิง 360” ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลันเตาในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา  กระเช้าจะนำท่านมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง” (ใช้เวลาประมาณ 25นาที) โดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามและสัมผัสกับภูมิประเทศที่เขียวขจีบนเกาะลันเตา  มองเห็นสนามบินนานาชาติฮ่องกงและทะเลจีนใต้  ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพขององค์พระใหญ่โป่หลินพระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  อิสระให้ท่านได้นมัสการขอพรกับองค์พระใหญ่ ซึ่งพระใหญ่โป่หลินนี้ชาวฮ่องกงให้ความนับถือกันมาก เนื่องจากเชือกันว่าหากใครได้ไปนมัสการขอพรพระใหญ่โป่หลินองค์นี้แล้ว ชีวิตจะประสบแต่ความสุขและสำเร็จในทุกๆด้าน    อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 
จากนั้น นำท่านสู่ Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์  พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights โดยโชว์จะเริ่ม 20.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL / REGAL OREANTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 
เช้า   บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร(3)
นำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของฮ่องกง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างเต็มวันจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุก  ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 โซนคือ 1.MAIN STREET USA ย้อนเวลาสู่ถนนเมนสตรีทวอลท์ดิสนีย์ในช่วงศตวรรษที่ 19 รื่นรมย์กับบรรยากาศของเมืองอันแสนสวยในอดีตของสหรัญอเมริกา ท่านจะได้พบกับร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา พบกับคาแร็กเตอร์และผองเพื่อนดิสนีย์ขวัญใจเด็กๆพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  2.TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย เช่น Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องโลกยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน, Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก พบกับเครื่องเล่นใหม่ IRON MAN EXPERIENCE สัมผัสกับมหากาพย์การผจญภัยทั่วฮ่องกงไปกับไอรอน แมน และร่วมต่อสู้การท้าทายจากกองกำลังของเหล่าตัวร้ายไฮดร้า  3.FANTASY LAND ท่องโลกจินตนาการกับดินแดนเทพนิยาย  ท่านจะได้พบกับโชว์การแสดงบนเวทีชุดใหม่ Mickey and the Wondrous Book มิกกิ้กับหนังสือนิทานวิเศษ ผลงานที่สรรสร้างอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อเฉลิมฉลองนิยายสุดโปรดทั้งเจ็ดเรื่องของดิสนีย์  มิกกิ้เมาส์และกู้ฟฟี่จะนำผู้เข้าชมทุกท่านไปสู่การเดินทางแห่งมนต์มายา ที่จะยกระดับประสบการณ์ของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง, It’s a small world ล่องเรือชมความน่ารักของตุ๊กตานานาชาติและเพื่อนดิสนีย์ทั้ง 38 ตัว ชมความงดงามของสถานที่สำคัญต่างๆและสิ่งมหัสจรรย์ทั่วเอเชีย เพลิดเพลินกับเสียงเพลง อิท อะ มอล เวิลด์ ทั้ง 9 ภาษา, Mickeys Philhar Magic หัวเราะไปภาพยนต์เพลงคลาสสิค 3 มิติของมิกกี้ เพิ่มสัมผัสพิเศษกับเทคนิคพิเศษด้วยมิติที่ 4 ซึ่งเป็นประสบการณ์ความสุขที่พลาดไม่ได้   ถัดมาคือโซน 4.ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยในป่าแอฟริกาและเอเชียอันตื่นเต้น  Jungle River Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ำแห่งการผจญภัยในป่าอันสนุกสนานที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดและชนเผ่านักรบ ,  Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพื่อนในเรื่องไลอ้อนคิง, Rafts to Tarzan's Treehouseสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานและปืนบ้านต้นไม้ของท์ซาน, Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ  พบกับโซน 5.TOY STORY LAND พบกับ WOODY  ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยคำสั่งจากวู้ดดี้ และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันออก  มีเครื่องเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER รถแข่งความเร็วสูงของแอนดี้, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP สนุกไปกับเหล่าพลร่มของแอนดี้ ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร, SLINKY DOG SPIN ส่ายหัว ส่ายหาง ไปกับเจ้าสุนัขจอมป่วน, TOY SOLDIER BOOT CAMP สนุกกับการเป็นกำลังเสริมเข้าร่วมฝึกอาวุธกับเหล่าทหาร  6.GRIZZLY GULCH กริซลีย์ กัลช ดินแดนที่สองจากสามดินแดนของการขยายใหญ่ที่สุด เปิดโลกแสวงโชคและร่วมผจญภัยไปในแดนเถื่อนตะวันตก พบกับ บิ๊กกริซลีย์เมาท์เท่น หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน รันอเวย์มายน์คารส์, ไกเซอร์ กัลช และพบพองเพื่อนในไวลด์เวสต์ มิกกี้ มินนี่ ชิบแอนด์เดล กริซลี่แบร์ หมีน้อยโคด้าและเคไนย์  และ  7.MYSTIC POINT สนุกกับโซนการผจญภัยครั้งใหม่ล่าสุดใน "คฤหาสน์ Mystic Manor" Lord Henry  นักเดินทางและนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกกับ Albert ลิงน้อยคู่ใจ  การผจญภัยเริ่มต้นขึ้นจากความซุกซนของ Albert ลิงน้อย ที่แอบเปิด “Music Box” กล่องดนตรีปริศนา ทันใดนั้นเองเกิดผงฝุ่นที่เรียกว่า “Music Dust” ลอยไปยังห้องที่สะสมสิ่งของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกของ Lord Henry ทำให้สิ่งของเหล่านั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เองราวกับมีชีวิต  นั่งรถเลื่อนที่เรียกว่า “The Mystic Magneto-Electric Carriage” ซึ่งจะพาท่านผจญภัยไปกับเหตุกาณ์ต่างๆภายในคฤหาสน์  เมื่อออกมาด้านนอกคฤหาสน์ท่านจะพบกับความลึกลับและพิศวง Garden of Wonder สัมผัสกับมิติมายาที่จะทําให้ท่านประหลาดใจ  เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย   **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย** 
เมื่อได้เวลาอันสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (กรุณาตรงต่อเวลา) 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL / REGAL OREANTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม   นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (4)  
ท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะฮ่องกงไปยังสถานีพีคแทรม นำท่านนั่งรถรางพีคแทรม(Peak Tram) ซึ่งเป็นรถรางที่จะนำท่านขึ้นสู่ เดอะพีค(The Peak) จุดชมวิวสูงสุดของฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค  ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับความสูง 396  เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา  ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง   จากนั้น นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง  อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย   แล้วนำท่านชมร้านยาสมุนไร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันทองแดงนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชค มี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปีท่านจะได้เต็มอิ่มกับเทศกาลลดทั้งเกาะ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าลดราคากว่า 50-90% 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.35น.  บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX617
23.40น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..............
              ******************************************************************************

                   

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่ 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-915-5291 / 02-915-5296     Fax: 02-9155299
HOTLINE(24hrs): 02-915-5296
 


Line@ id:   @riothaitravel     
(มี @ ด้วยนะคะ)
 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 
 

 
ทัวร์ฮ่องกง