ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
   
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน 
เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สุดยอดแห่งสวนสนุกของคุณ  ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดของดิสนีย์แลนด์
นมัสการขอพรหวังต้าเซียน  อธิฐานจิตขอโชคลาภที่วัดแชกง  พักผ่อนเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยย่านถนนนาธาน
ช้อปปิ้งของถูกที่ Lowu Center (มาบุญครองเมืองจีน)  ชมโชว์การแสดงแสง สี เสียง ตระการตาเมืองจำลอง WINDOW OF THE WORLD
รหัสสินค้า: 009

          อัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

เดือนมกราคม 2559

04-07 / 05-08 / 06-09 / 07-10 ม.ค.59

18,500.-

08-11 / 09-12 / 10-13 / 11-14 ม.ค.59

18,500.-

12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 ม.ค.59

18,500.-

16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 ม.ค.59

18,500.-

20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 ม.ค.59

18,500.-

24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 ม.ค.59

18,500.-

28-31 ม.ค.59 / 29 ม.ค.-01 ก.พ.59

18,500.-

30 ม.ค.-02 ก.พ.59 / 31 ม.ค.-03 ก.พ.59

18,500.-

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

01-04 / 02-05 / 03-06 / 04-07 ก.พ.59

17,500.-

15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 ก.พ.59

17,500.-

21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 ก.พ.59

17,500.-

25-28 / 26-29 / 27 ก.พ.-01 มี.ค.59

17,500.-


หมายเหตุ
1.โปรแกรมนี้รับ(จองขั้นต่ำ 4 ที่นั่งขึ้นไป)
2.ต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน เนื่องจากต้องยื่นข้อมูลทำวีซ่าเข้าเซินเจิ้น
 
ค่าบริการรวม
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง
2.ห้องพัก 3 คืน (ฮ่องกง2คืน+เซินเจิ้น1คืน)
3.รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรม

 

4.อาหาร 6 มื้อ
5.ตั่วรถไฟฮ่องกง-เซินเจิ้น-ฮ่องกง
6.วีซ่าเข้าเซินเจิ้น
7.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ภาษาไทย)
8.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
9.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง+ภาษีน้ำมัน
10.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000บาท/คน  

โปรแกรมการเดินทาง (ออกเดินทางทุกวัน)
วันแรก: กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
05.30 น. ทุกท่านเข้าเช็คอินที่อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4   เคาน์เตอร์ K  สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines เที่ยวบินที่ HX 768
12.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะรอรับท่าน ณ ทางออก B  (EXIT B)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Metropark Hotel Mongkok หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนหรือเดินเที่ยวช้อปปิ้งฮ่องกงตามอัธยาศัย  

วันที่สอง: เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์       
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
นำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของฮ่องกง  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างเต็มวันจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุก  ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 โซนคือ 1.MAIN STREET USA ย้อนเวลาสู่ถนนเมนสตรีทวอลท์ดิสนีย์ในช่วงศตวรรษที่ 19 รื่นรมย์กับบรรยากาศของเมืองอันแสนสวยในอดีตของสหรัญอเมริกา ท่านจะได้พบกับร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา พบกับคาแร็กเตอร์และผองเพื่อนดิสนีย์ขวัญใจเด็กๆพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  2.TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย เช่น Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องโลกยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน, Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก  3.FANTASY LAND ท่องโลกจินตนาการกับดินแดนเทพนิยาย  ท่านจะได้พบกับโชว์ The Golden Mickey อันยิ่งใหญ่ตระการตาของผองเพื่อนดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์,เจ้าหญิงนิทรา,ซิลเดอเรล่า,มิกกี้เมาท์,หมีพู เป็นต้น, It’s a small world ล่องเรือชมความน่ารักของตุ๊กตานานาชาติและเพื่อนดิสนีย์ทั้ง 38 ตัว ชมความงดงามของสถานที่สำคัญต่างๆและสิ่งมหัสจรรย์ทั่วเอเชีย เพลิดเพลินกับเสียงเพลง อิท อะ มอล เวิลด์ ทั้ง 9 ภาษา, Mickeys Philhar Magic หัวเราะไปภาพยนต์เพลงคลาสสิค 3 มิติของมิกกี้ เพิ่มสัมผัสพิเศษกับเทคนิคพิเศษด้วยมิติที่ 4 ซึ่งเป็นประสบการณ์ความสุขที่พลาดไม่ได้   ถัดมาคือโซน 4.ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยในป่าแอฟริกาและเอเชียอันตื่นเต้น  Jungle River Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ำแห่งการผจญภัยในป่าอันสนุกสนานที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดและชนเผ่านักรบ ,  Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพื่อนในเรื่องไลอ้อนคิง, Rafts to Tarzan's Treehouseสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานและปืนบ้านต้นไม้ของท์ซาน, Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ  พบกับโซน 5.TOY STORY LAND พบกับ WOODY  ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันตก พร้อมด้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยคำสั่งจากวู้ดดี้ และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต้อนรับท่านที่ทางเข้าด้านตะวันออก  มีเครื่องเล่นชนิดใหม่เช่น RC RACER รถแข่งความเร็วสูงของแอนดี้, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP สนุกไปกับเหล่าพลร่มของแอนดี้ ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร, SLINKY DOG SPIN ส่ายหัว ส่ายหาง ไปกับเจ้าสุนัขจอมป่วน, TOY SOLDIER BOOT CAMP สนุกกับการเป็นกำลังเสริมเข้าร่วมฝึกอาวุธกับเหล่าทหาร  6.GRIZZLY GULCH กริซลีย์ กัลช ดินแดนที่สองจากสามดินแดนของการขยายใหญ่ที่สุด เปิดโลกแสวงโชคและร่วมผจญภัยไปในแดนเถื่อนตะวันตก พบกับ บิ๊กกริซลีย์เมาท์เท่น หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน รันอเวย์มายน์คารส์, ไกเซอร์ กัลช และพบพองเพื่อนในไวลด์เวสต์ มิกกี้ มินนี่ ชิบแอนด์เดล กริซลี่แบร์ หมีน้อยโคด้าและเคไนย์  และ  7.MYSTIC POINT สนุกกับโซนการผจญภัยครั้งใหม่ล่าสุดใน "คฤหาสน์ Mystic Manor" Lord Henry  นักเดินทางและนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกกับ Albert ลิงน้อยคู่ใจ  การผจญภัยเริ่มต้นขึ้นจากความซุกซนของ Albert ลิงน้อย ที่แอบเปิด “Music Box” กล่องดนตรีปริศนา ทันใดนั้นเองเกิดผงฝุ่นที่เรียกว่า “Music Dust” ลอยไปยังห้องที่สะสมสิ่งของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกของ Lord Henry ทำให้สิ่งของเหล่านั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เองราวกับมีชีวิต  นั่งรถเลื่อนที่เรียกว่า “The Mystic Magneto-Electric Carriage” ซึ่งจะพาท่านผจญภัยไปกับเหตุกาณ์ต่างๆภายในคฤหาสน์  เมื่อออกมาด้านนอกคฤหาสน์ท่านจะพบกับความลึกลับและพิศวง Garden of Wonder สัมผัสกับมิติมายาที่จะทําให้ท่านประหลาดใจ
(***อิสระอาหารกลางวัน/เย็นตามอัธยาศัย สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก)
ก่อนสวนสนุกปิดครึ่งชั่วโมง ท่านจะได้ชมพลุไฟตระการตาด้วย แสง สี เสียง ***กฎของดิสนีย์แลนด์ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้ท่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคี้ยว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเล็ก)***  
เมื่อได้เวลาอันสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (กรุณาตรงต่อเวลา) 
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  Metropark Hotel Mongkok หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ฮ่องกงซิตี้ทัวร์-เซินเจิ้น-ชมโชว์เมืองจำลอง Window Of The World 
เช้า      (เช็คเอาท์จากโรงแรม ท่านสามารถฝากกระเป๋าสัมภาระที่ไม่จำเป็นไว้ที่โรงแรมได้ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของโรงแรม)
           รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (1)  (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะมารับท่านไปยังภัตตาคาร)            
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว  มีกังหันทองแดง ที่เชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันปีใหม่  จากนั้น นำท่านนมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง  “วัดหวังต้าเซียน”  ทุกๆวันอารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียน  ซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทย เลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนา พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ  เมื่อไปถึงแล้วลองเสี่ยงเซียมซีและให้คนอ่านคำทำนายตามเลขที่ได้ดู  จากนั้นนำชมโรงงาน TSL Jewellery ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย                   
บ่าย       นำท่านสู่สถานีรถไฟ(KCR)  เพื่อเดินทางไป เมืองเซินเจิ้น เมืองเศรฐษกิจของจีน(ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที) ถึงเซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจของจีนที่มีความเจริญไม่แพ้ฮ่องกงแต่ขึ้นชื่อเรื่องของสินค้า ที่มีราคาถูกกว่าฮ่องกงมาก จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เป็นนักช้อปโดยเฉพาะ 
จากนั้น นำท่านเดินสู่สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองเซินเจิ้น  หน้าต่างโลก Window of the World  ให้ท่านได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกกับการจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ  มาไว้ที่นี่ที่เดียว   อาทิเช่น  แกรนด์แคนยอนของอเมริกา  นครวัดนครธมของกัมพูชา  โอเปร่าเฮ้าส์ของออสเตรเลีย  หอไอเฟล ของฝรั่งเศส  พีระมิตของอียิปต์ เป็นต้น  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย   
ช่วงเย็น นำท่าน มโชว์การแสดงแสง สี เสียง อันตระการตา ซึ่งใช้นักแสดงมากกว่า 1,000  ชีวิต  ในเวที ที่จุผู้ชม ได้มากกว่า 10,000 ที่นั่ง      
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร (3) (เมืองเซินเจิ้น)
จากนั้น     นำท่านเข้าสู่ที่พัก  CAA Holy Sun Hotel  (เซินเจิ้น)  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่: เซินเจิ้นช้อปปิ้ง - ฮ่องกง  - กรุงเทพฯ 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวชมเมือง เซินเจิ้น โดยระหว่างทางจะมีการแวะหยุดให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อของที่ระลึก จากโรงงานผลิตของที่ระลึกหรือ Museum Of Shenzhen  เช่น  หยก  หรือ  มุก  เป็นต้น  โดยสินค้าส่วนมากจะผลิตตามความเชื่อของชาวจีนที่เชื่อถือในสิ่งประดับที่เป็นมงคล ไม่ว่าจะเป็นเผ่เย้าสัตว์ในเทพนวนิยายที่ว่ากันว่า ผู้ครอบ ครองจะประสบแต่ความมั่งมีทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมา โดยไม่รู้ตัว หรือ เรือสำเภาที่เชื่อกันว่ามี ผลทำให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  เป็นต้น     จากนั้น  นำท่านสู่ที่ช้อปปิ้งราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น LOWU CITY  คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน  มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5) (เมืองเซินเจิ้น)
ได้เวลาอันสมควรเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่ฮ่องกงอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังย่านจิมซาจุ่ย,ย่านมงกก    มีสินค้า มากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ หรือช้อปปิ้ง DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีกับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกหลากหลายแบรนด์ อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000  เป็นต้น  
18.00 น. พร้อมกัน ณ LOBBY ของโรงแรมที่ท่านพักในคืนแรก (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะแจ้งเวลานัดที่แน่นอนอีกครั้ง )(กรุณาตรงต่อเวลา)  เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง      
23.15 น. ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เที่ยวบินที่ HX 773
01.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ.......
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 029155291-3/029155296-7    Fax: 029155299
HOTLINE(24hrs):029155255
  

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 
                  

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HX) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน article