ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน




ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน article
วันที่ 29/06/2018   14:09:38

ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน 

รหัสสินค้า: 000000
 
ปกติ 31,900.00 บ. 
พิเศษ 29,900.00 บาท
ประหยัด 2,000.00 บาท

รายละเอียด: 
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
•ชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง
•ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ
•ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้
•ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
•ชม (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต
•เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง

เดือน วันที่ ราคา
ส.ค.57    
ก.ย.57

17-22

29,900:-

ต.ค.57

15-20
21-26/23-28

31,900:-
32,900:-

พ.ย.57 12-17/26-1ธ.ค. 31,900:-
ธ.ค.57

2-7/5-10/10-14
17-22/24-29

32,900:-
31,900:-


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

วันที่สอง : ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านไข่มุก-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่ 

วันที่สาม : เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก)–หมู่บ้านซีโจว-ต้าหลี่–ลี่เจียง–เมืองโบราณลี่เจียง 

วันที่สี่: ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง 

วันที่ห้า:  ลี่เจี่ยง–แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-ร้านใบชา-วัดลามะซงจ้านหลิน-ร้านหยก-แชงกรีล่า–คุนหมิง

วันที่หก: ร้านบัวหิมะศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-อิสระช้อปปิ้ง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 



ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน วันที่ 09/10/2015   11:17:19 article
ทัวร์คุนหมิง6วัน5คืน วันที่ 09/10/2015   11:20:33 article
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน วันที่ 09/10/2015   11:20:52 article
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน วันที่ 09/10/2015   11:19:21 article