ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์)


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article

 

    

เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ พักที่ Disneyland resort  ดินแดนแห่งเทพนิยาย ในฝันของคุณสุดยอดสวนสนุก ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ของดิสนี่ย์แลนด์ชมวิวที่ Avenue of star นมัสการหวังต้าเซียน ขอพร ขอโชคลาภที่วัดชีหลิน เพลิดเพลินกับแหล่งช๊อปปิ้ง อันทันสมัยย่านถนนนาธานตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ของดิสนี่ย์แลนด์
 รหัสสินค้า: 019


 อัตราค่าบริการ: 

ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
22,900.-บาท 1-31 สิงหาคม 2560
21,900.-บาท 1-30 กันยายน 2560
23,900.-บาท 6-31 ตุลาคม 2560
22,900.-บาท 1-30 พฤศจิกายน 2560

เด็กอายุ 2-11ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ราคา 14,900 บาท/ที่นั่ง

หมายเหตุ:
 1.ราคานี้สำหรับจอง 2ที่นั่งขึ้นไป
 2.โรงแรม DISNEY's HOLLYWOOD อนุญาตให้ผู้ใหญ่ 3-4 ท่านสามารถพักรวมกันได้ ใน 1ห้อง (มีส่วนลด)โปรดสอบถามก่อนจอง
 3.การเข้าพักที่โรงแรม Disney's Hollywood บางวันอาจมีค่า Peak Day surcharge กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนจอง   
          
อัตราค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ ชั้นประหยัด
2.ที่พัก 1 คืน(ในเมือง)/1 คืน DISNEY's HOLLYWOOD HOTEL                               
3.อาหารเช้า 2 มื้อ
4.รายการทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์ตามโปรแกรม
5.ค่าตั๋วเข้าดิสนี่ย์แลนด์(รวมเครื่องเล่นแล้ว)
6.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00บาท/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 
05.30น. เข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
08.50น. ออกเดินทางจากสนามบินสุววรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.40น. เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พัก Metropark Hotel Mongkok....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง:  เที่ยววัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน -เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 
นำท่านรับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ)ที่ภัตตาคาร(1)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว ที่มีกังหันทองแดง ที่เชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ใน
วันปีใหม่ จากนั้นนำท่านนมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆ วัน อารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนาพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ
จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่โรงงานอัญมณีและร้านยาจีนโบราณพบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณแก่ท่าน
บ่าย: เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์อันเป็นที่ใฝ่ฝันของคุณหนูและครอบครัวที่จะมาใช้วันเวลาแห่งความสุขร่วมกันในสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของวอลท์ดิสนีย์ ผู้ให้กำเนิดดิสนีย์เเลนด์แห่งแรกเมื่อปี คศ.1955ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็นดังนี้ MAIN STREET USA เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เข้าสู่เมือง แห่งความฝัน บริเวณนี้จะตกแต่งอาคารสถานที่แบบย้อนยุค ในช่วงต้นปี ค.ศ.1900 มีอาคารที่น่าสนใจคือ CITY HALL เป็นจุดที่ท่านจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆหรือขอแผนที่ของสวนสนุกและแลกเปลี่ยนเงิน TOMORROWLAND ดินเเดนแห่งอนาคตสวนสนุกเเห่งความฝัน ท่ามกลางจินตนาการอันบรรเจิด คุณจะได้ผจญภัยไปในดินแดนเเห่งอานาคตกับเครื่องเล่นมากมาย FANTASYLAND ดินแดนแห่งความสนุกสนานและจินตนาการอันบรรเจิดจากเรื่องราวนิทานคลาสสิก เช่น SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทเจ้าหญิงนิทราสีชมพูและฟ้าหวาน พร้อมร่วมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนชื่อดังที่ท่านชื่นชอบอย่างมิคกี้เมาท์ วินนี่เดอะพู และผองเพื่อนADVENTURELAND สนุกสนานตื่นเต้นไปกับบรรยากาศแห่งการผจญภัยในดินแดนลี้ลับน่าอัศจรรย์ อาทิเช่น JUNGLE RIVER CRUISE ร่องเรือเข้าไปในป่าลึกลับร่วมสำรวจบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และชมขบวนพาเหรด ที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมชมพรุดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตาด้วยแสงไฟระยิบระยับบนท้องฟ้าที่ท่านจะประทับใจไปแสนนาน
พักค้างคืนที่โรงแรม Disney's Hollywood Hotel 

วันที่สาม: เที่ยวดิสนีย์แลนด์ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)
เช้า: ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่น ในดิสนี่ย์แลนด์ฮ่องกงอีกวันหนึ่ง (สำหรับผู้ที่เข้าพักในโรงแรมของดิสนี่ย์แลนด์ฮ่องกง ได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกเที่ยวดิสนี่ย์แลนด์ ฟรีอีก 1 ครั้งในวันสุดท้ายนี้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วใบใหม่) **มีเงื่อนไข /โปรดกรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนจองทัวร์** 
18.00น. รับท่าน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
23.15น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX773
01.10น. ถึงสนามบินสุวรรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...
                                 ** จบการเดินทาง **
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท.เลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 029155291-3 /029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE(24hrs):029155255

 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เปิดทำการ:
จันทร์-ศุกร์   : 08.00น - 17.00น
เสาร์           : 08.00น - 15.00น

                     
 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่

                                                                                  

 

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HX) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน article