ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์)
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article

 

    

เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ พักที่ Disneyland resort  ดินแดนแห่งเทพนิยาย ในฝันของคุณสุดยอดสวนสนุก ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ของดิสนี่ย์แลนด์ชมวิวที่ Avenue of star นมัสการหวังต้าเซียน ขอพร ขอโชคลาภที่วัดชีหลิน เพลิดเพลินกับแหล่งช๊อปปิ้ง อันทันสมัยย่านถนนนาธานตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ของดิสนี่ย์แลนด์
 รหัสสินค้า: 019


 อัตราค่าบริการ: 

ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
22,900.-บาท 6-31 พฤษภาคม 2561
22,900.-บาท 1-30 มิถุนายน 2561
23,900.-บาท 1- 10 กรกฎาคม 2561
24,900.-บาท 11-31 กรกฎาคม 2561

เด็กอายุ 2-11ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ราคา 14,900 บาท/ที่นั่ง

หมายเหตุ:
 1.ราคานี้สำหรับจอง 2ที่นั่งขึ้นไป
 2.โรงแรม DISNEY's HOLLYWOOD อนุญาตให้ผู้ใหญ่ 3-4 ท่านสามารถพักรวมกันได้ ใน 1ห้อง (มีส่วนลด)โปรดสอบถามก่อนจอง
 3.การเข้าพักที่โรงแรม Disney's Hollywood บางวันอาจมีค่า Peak Day surcharge กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนจอง   
          
อัตราค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ ชั้นประหยัด
2.ที่พัก 1 คืน(ในเมือง)/1 คืน DISNEY's HOLLYWOOD HOTEL                               
3.อาหารเช้า 2 มื้อ
4.รายการทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์ตามโปรแกรม
5.ค่าตั๋วเข้าดิสนี่ย์แลนด์(รวมเครื่องเล่นแล้ว)
6.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00บาท/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 
05.30น. เข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
08.50น. ออกเดินทางจากสนามบินสุววรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.40น. เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พัก Metropark Hotel Mongkok....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง:  เที่ยววัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน -เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 
นำท่านรับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ)ที่ภัตตาคาร(1)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว ที่มีกังหันทองแดง ที่เชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ใน
วันปีใหม่ จากนั้นนำท่านนมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆ วัน อารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนาพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ
จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่โรงงานอัญมณีและร้านยาจีนโบราณพบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณแก่ท่าน
บ่าย: เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์อันเป็นที่ใฝ่ฝันของคุณหนูและครอบครัวที่จะมาใช้วันเวลาแห่งความสุขร่วมกันในสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของวอลท์ดิสนีย์ ผู้ให้กำเนิดดิสนีย์เเลนด์แห่งแรกเมื่อปี คศ.1955ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็นดังนี้ MAIN STREET USA เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เข้าสู่เมือง แห่งความฝัน บริเวณนี้จะตกแต่งอาคารสถานที่แบบย้อนยุค ในช่วงต้นปี ค.ศ.1900 มีอาคารที่น่าสนใจคือ CITY HALL เป็นจุดที่ท่านจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆหรือขอแผนที่ของสวนสนุกและแลกเปลี่ยนเงิน TOMORROWLAND ดินเเดนแห่งอนาคตสวนสนุกเเห่งความฝัน ท่ามกลางจินตนาการอันบรรเจิด คุณจะได้ผจญภัยไปในดินแดนเเห่งอานาคตกับเครื่องเล่นมากมาย FANTASYLAND ดินแดนแห่งความสนุกสนานและจินตนาการอันบรรเจิดจากเรื่องราวนิทานคลาสสิก เช่น SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทเจ้าหญิงนิทราสีชมพูและฟ้าหวาน พร้อมร่วมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนชื่อดังที่ท่านชื่นชอบอย่างมิคกี้เมาท์ วินนี่เดอะพู และผองเพื่อนADVENTURELAND สนุกสนานตื่นเต้นไปกับบรรยากาศแห่งการผจญภัยในดินแดนลี้ลับน่าอัศจรรย์ อาทิเช่น JUNGLE RIVER CRUISE ร่องเรือเข้าไปในป่าลึกลับร่วมสำรวจบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และชมขบวนพาเหรด ที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมชมพรุดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตาด้วยแสงไฟระยิบระยับบนท้องฟ้าที่ท่านจะประทับใจไปแสนนาน
พักค้างคืนที่โรงแรม Disney's Hollywood Hotel 

วันที่สาม: เที่ยวดิสนีย์แลนด์ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)
เช้า: ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่น ในดิสนี่ย์แลนด์ฮ่องกงอีกวันหนึ่ง (สำหรับผู้ที่เข้าพักในโรงแรมของดิสนี่ย์แลนด์ฮ่องกง ได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกเที่ยวดิสนี่ย์แลนด์ ฟรีอีก 1 ครั้งในวันสุดท้ายนี้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วใบใหม่) **มีเงื่อนไข /โปรดกรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนจองทัวร์** 
18.00น. รับท่าน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
21.45น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX761
23.55น. ถึงสนามบินสุวรรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...
                                 ** จบการเดินทาง **
 
                  
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท.เลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 029155291-3 /029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE(24hrs):029155255

 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เปิดทำการ:
จันทร์-ศุกร์   : 08.00น - 17.00น
เสาร์           : 08.00น - 15.00น

                                                                                  

 

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article