ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
   
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ มาเก๊า 4วัน3คืน
เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ สุดยอดของสวนสนุกของคุณ ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ของดิสนี่ย์แลนด์  
พักผ่อน เพลิดเพลินกับแหล่งช๊อปปิ้งอันทันสมัยย่านถนนนาธาน สัมผัสมาเก๊าเมืองที่ไม่เคยหลับ ช้อปปิ้งSenado square ชมVenetiane casino สุดอลังการ นมัสการขอพรหวังต้าเซียน อธิษฐานจิตขอโชคลาภที่วัดแชกง ออกเดินทางอิสระได้ทุกวัน ที่พักตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช๊อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน...
รหัสสินค้า 011 

 อัตราค่าบริการ 
 
ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
19,900.-บาท 1-30 กันยายน 2560
21,900.-บาท 1-31 ตุลาคม 2560
19,900.-บาท 10-30 พฤศจิกายน 2560
19,900.-บาท 1-20 ธันวาคม 2560


หมายเหตุ:  กรณีเดินทางตรงวันศุกร์/เสาร์  คิดค่าห้องเพิ่ม 700 บาท/ที่นั่ง

 
อัตราค่าบริการรวม
(1) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ชั้นประหยัด)
(2) ที่พัก 3 คืน
(3) อาหารเช้า 3 มื้อ+เที่ยง(มาเก๊า) 1 มื้อ
(4) รายการทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์ตามโปรแกรม
(5) ทัวร์ดิสนี่ย์แลนด์(รวมรถรับส่ง+เครื่องเล่นแล้ว)
(6) รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
(7) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
(8) ค่าทำประกันอุบัติเหตุ(วงเงินคุ้มครอง 100,000.00บาท/ท่าน)
 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก : กรุงเทพ-ฮ่องกง 
05.30น.เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)
08.25น.ออกเดินทางจากสนามบินสุววรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ HX768
12.10น.เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการ-ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge)ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร 
พักที่ Silka Seaview Hotel.  
หลังจากนั้น... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
วันที่สอง : เที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน) 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(1)
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์อันเป็นที่ใฝ่ฝันของคุณหนูและครอบครัวที่จะมาใช้วันเวลาแห่งความสุขร่วมกันในสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของวอลท์ดิสนีย์ ผู้ให้กำเนิดดิสนีย์เเลนด์แห่งแรกเมื่อปี คศ. 1955 ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็นดังนี้ MAIN STREET USA เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เข้าสู่เมือง แห่งความฝัน บริเวณนี้จะตกแต่งอาคารสถานที่แบบย้อนยุคในช่วงต้นปี ค.ศ.1900 มีอาคารที่น่าสนใจคือ CITY HALL เป็นจุดที่ท่านจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆหรือขอแผนที่ของสวนสนุกและแลกเปลี่ยนเงิน TOMORROWLAND ดินเเดนแห่งอนาคตสวนสนุกเเห่งความฝัน ท่ามกลางจินตนาการอันบรรเจิด  คุณจะได้ผจญภัยไปในดินแดนเเห่งอานาคตกับเครื่องเล่นมากมาย FANTASYLAND ดินแดนแห่งความสนุกสนานและจินตนาการอันบรรเจิดจากเรื่องราวนิทานคลาสสิก เช่น SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทเจ้าหญิงนิทราสีชมพูและฟ้าหวาน พร้อมร่วมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนชื่อดังที่ท่านชื่นชอบอย่างมิคกี้เมาท์ วินนี่ เดอะภู และผองเพื่อน ADVENTURELAND สนุกสนานตื่นเต้นไปกับบรรยากาศแห่งการผจญภัยในดินแดนลี้ลับน่าอัศจรรย์ อาทิเช่น JUNGLE RIVER CRUISE ร่องเรือเข้าไปในป่าลึกลับร่วมสำรวจบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และชมขบวนพาเหรด ที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมชมพรุดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตาด้วยแสงไฟระยิบระยับบนท้องฟ้าที่ท่านจะประทับใจไปแสนนาน... 
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก. Silka Seaview Hotel.

 
วันที่สาม : ฮ่องกง- นั่งเรือเฟอรี่-ทัวร์มาเก๊า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(2)
นำท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอรี่ นำท่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ผ่านจุดสำคัญต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรง-ดอกบัว มีความสูง 18 เมตร มีพระพักตร์ละม้ายพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาศส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน จากนั้นนำท่านสู่โบสถ์เซ็นพอลล์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล นำท่านสู่ Senado Square ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า และยังเป็นสถานที่จัดงานสาธารณะและงานเฉลิมฉลองต่างๆ รอบจตุรัสคืออาคารสีอ่อนพาสเทล สไตล์นีโอคลาสสิค เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊าไปรษณีย์กลาง แหล่งการกุศลศาสนาคริสต์เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวหรือช้อปปิ้ง จากนั้นนำท่านสู่ Macau Fisherman's Wharf ภายในแบ่งเป็น 3 โซน คือ Dynasty Wharf เป็นการจำลองสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังให้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง East Meets West เป็นส่วนบันเทิงสำหรับเด็ก ร้านอาหารและที่จัดการแสดงโชว์ต่างๆ Legend Wharf จุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปและละติน เพลิดเพลินกับการแสดงละครเร่บนถนนสายหลัก หรือชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลอันงดงาม
เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มาเก๊า)(3)
บ่าย... ส่งท่านที่ The Venetian Macau Resort โรงแรมหรูซึ่งเปิดบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่แก่นักเสี่ยงโชค ให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงโชคหรือ ช๊อปปิ้งของแบรนด์เนมต่าง ๆ ภายในร้านค้าของโรงแรม และสำหรับท่านที่ชอบถ่ายรูปสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก สถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน จนกระทั่งเวลาอันสมควรเดินทางกลับฮ่องกงด้วยเรือเฟอรี่ พักที่ Silka Seaview Hotel.
 
วันที่สี่ : ฮ่องกงซิตี้ทัวร์-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ.ภัตตาคาร(4)
จากนั้น นำท่านเดินทาง... ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง นำท่านสู่ "วัดแชกงหมิว" หรือวัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300ปี ชาวฮ่องกงความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน จากนั้นนำท่านสู่ “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆวันอารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่ มักจะได้ดังสมปรารถนา พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ
จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่...โรงงานจิวเวลรี่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับตามหลักฮวงจุ้ย และร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง   
บ่าย... อิสระให้ ทุกท่านได้เพลิดเพลินพักผ่อน หรือช้อปปิ้งบนถนนชื่อดังของย่านเกาลูน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักช้อปปิ้ง ณ. ถนนนาธานย่านซิมซาจุ่ย อาทิ แฟชั่นเสื้อผ้าร่วมสมัยจากต่างประเทศ เช่น รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา สุดคลาสสิค ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณโอเชี่ยนเทอร์มินอล เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง เครื่องสำอาง
18.00น.รับท่านที่ LOBBY ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.45น.ออกเดินทางโดยสารการบิน Hong Kong Airlines เที่ยวบินที่ HX761
23.55น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.) 029155255
 
 
 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์   08.00-17.00น.
เสาร์           08.00-15.00น.
อาทิตย์          ปิดทำการ  


        
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX) article
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article