วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าทัวร์หรือบริการอื่นๆของบริษัทฯได้ 2 วิธีดังนี้
1.ชำระโดยตรงที่สำนักงานของบริษัท ริโอไทย ทราเวล
2.ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ

   ชื่อบัญชี บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ไทยพาณิชย์ ถนนสวนสยาม กระแสรายวัน 143-3-00565-9


หมายเหตุ:
1. บริษัทฯไม่รับชำระเงินเข้าบัญชีในนามบุคคล กรุณาตรวจสอบก่อนชำระเงินทุกครั้ง