ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
     
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน2คืน  เที่ยว 2เมืองสองบรรยากาศ
ฮ่องกง-เมืองแห่งสีสันและแฟชั่น มาเก๊า-เวนิสตะวันออก ดินแดนแห่งเมืองคาสิโน
นำท่านชมความอลังการของ The Venetian Macau / 
นมัสการขอพรวัดอาม่า /ขอพรสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน / หมุนกังหัน แก้ชง รับโชคลาภที่วัดแชกง >>ออกเดินทางได้ทุกวันตามที่ท่านสะดวก>>ที่พักอยู่ใจกลางเมือง ในแหล่งช๊อปปิ้ง
บนถนนนาธาน...
รหัสสินค้า: 014
 
 
  อัตราค่าบริการ 

ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
15,500.-บาท 15-31 สิงหาคม 2560
15,500.-บาท 1-30 กันยายน 2560
17,500.-บาท 12-31ตุลาคม 2560
15,900.-บาท 1-30 พฤศจิกายน 2560
15,900.-บาท 1-20 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ:  กรณีเดินทางตรงวันศุกร์/เสาร์  คิดค่าห้องเพิ่ม 700 บาท/ที่นั่ง

ค่าบริการรวม
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง (ชั้นประหยัด)
2.ที่พัก 2 คืน
3.รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
4.อาหารเช้า 2 มื้อ/อาหารเที่ยง 1 มื้อ
5.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรม
6.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีน้ำมัน
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00บาท/คน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ-ฮ่องกง 
 
05.30น. เข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)
 
08.25น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
12.10น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Silka Seaview Hotel.(หรือเทียบเท่า) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
วันที่สอง : ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอรี่สู่มาเก๊า - เที่ยวมาเก๊า 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(1)
นำท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอรี่. นำท่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ผ่านจุดสำคัญต่างๆ เช่น มาเก๊าทาวเวอร์และองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมดอกบัว มีความสูง 18 เมตร ซึ่งพระพักตร์คล้ายพระแม่มารี เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาศส่งมอบ เกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อให้คนรุ่งหลังรำลึกถึง นำท่านชม โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล  จากนั้นนำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ศูนย์กลางของเมืองมาเก๊ามาหลายร้อยปีและยังคงเป็นสถานที่สำหรับจัดงานสาธารณะและงานเฉลิมฉลองต่างๆ รอบจตุรัสคืออาคารสีอ่อนพาสเทล สไตล์นีโอคลาสสิค เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่งและเป็นย่านการค้าที่สำคัญ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่...วัดอาม่า
เที่ยง.. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(2)
บ่าย... นำท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN MACAU RESORT ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส  ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนา และท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะ ภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่ ให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรม.....ภายในมีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนานให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงโชคหรือเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งหรือถ่ายรูปสวยงามไว้เป็นที่ระลึก
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรี่.
ที่พักโรงแรม Silka Seaview Hotel.(หรือเทียบเท่า)
  
วันที่สาม : ฮ่องกง - ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ - ช๊อปปิ้ง - กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารเช้า(ติ๋มซำ)ณ.ภัตตาคาร(3)
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง  เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด  คือพร 4 ประการ  คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย,  สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา  ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “วัดหวังต้าเซียน”  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี  โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย  ทุกๆวันอารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียน  ซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกง    เลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนา  พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ   
จากนั้นนำชมโรงงาน Jewellery ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับตามหลักฮวงจุ้ย  พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนำท่านชมร้านยาสมุนไพร  เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
 
บ่าย... อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งต่อที่ย่านซิมซาจุ่ย จนกระทั่งถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน
 
18.00น. รับท่าน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง Check Lab Kok
 
21.45น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เที่ยวบินที่ HX761
23.55น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.) 029155255
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  08.00-18.00
เสาร์         08.00-15.00
อาทิตย์        ปิดทำการ
 

 
                       
 
 

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 3วัน 2คืน (CX) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article