ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
     
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน2คืน  เที่ยว 2เมืองสองบรรยากาศ
ฮ่องกง-เมืองแห่งสีสันและแฟชั่น มาเก๊า-เวนิสตะวันออก ดินแดนแห่งเมืองคาสิโน
นำท่านชมความอลังการของ The Venetian Macau / 
นมัสการขอพรวัดอาม่า /ขอพรสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน / หมุนกังหัน แก้ชง รับโชคลาภที่วัดแชกง >>ออกเดินทางได้ทุกวันตามที่ท่านสะดวก>>ที่พักอยู่ใจกลางเมือง ในแหล่งช๊อปปิ้ง
บนถนนนาธาน...
รหัสสินค้า: 014
 
 
  อัตราค่าบริการ 

ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
15,500.-บาท 15-31 สิงหาคม 2560
15,500.-บาท 1-30 กันยายน 2560
17,500.-บาท 12-31ตุลาคม 2560
15,900.-บาท 1-30 พฤศจิกายน 2560
15,900.-บาท 1-20 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ:  กรณีเดินทางตรงวันศุกร์/เสาร์  คิดค่าห้องเพิ่ม 700 บาท/ที่นั่ง

ค่าบริการรวม
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง (ชั้นประหยัด)
2.ที่พัก 2 คืน
3.รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
4.อาหารเช้า 2 มื้อ/อาหารเที่ยง 1 มื้อ
5.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรม
6.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีน้ำมัน
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00บาท/คน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ-ฮ่องกง 
 
05.30น. เข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)
 
08.25น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
12.10น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Silka Seaview Hotel.(หรือเทียบเท่า) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
วันที่สอง : ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอรี่สู่มาเก๊า - เที่ยวมาเก๊า 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(1)
นำท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอรี่. นำท่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ผ่านจุดสำคัญต่างๆ เช่น มาเก๊าทาวเวอร์และองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมดอกบัว มีความสูง 18 เมตร ซึ่งพระพักตร์คล้ายพระแม่มารี เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาศส่งมอบ เกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อให้คนรุ่งหลังรำลึกถึง นำท่านชม โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล  จากนั้นนำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ศูนย์กลางของเมืองมาเก๊ามาหลายร้อยปีและยังคงเป็นสถานที่สำหรับจัดงานสาธารณะและงานเฉลิมฉลองต่างๆ รอบจตุรัสคืออาคารสีอ่อนพาสเทล สไตล์นีโอคลาสสิค เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่งและเป็นย่านการค้าที่สำคัญ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่...วัดอาม่า
เที่ยง.. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(2)
บ่าย... นำท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN MACAU RESORT ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส  ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนา และท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะ ภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่ ให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรม.....ภายในมีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนานให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงโชคหรือเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งหรือถ่ายรูปสวยงามไว้เป็นที่ระลึก
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรี่.
ที่พักโรงแรม Silka Seaview Hotel.(หรือเทียบเท่า)
  
วันที่สาม : ฮ่องกง - ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ - ช๊อปปิ้ง - กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารเช้า(ติ๋มซำ)ณ.ภัตตาคาร(3)
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง  เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด  คือพร 4 ประการ  คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย,  สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา  ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “วัดหวังต้าเซียน”  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี  โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย  ทุกๆวันอารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียน  ซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกง    เลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนา  พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ   
จากนั้นนำชมโรงงาน Jewellery ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับตามหลักฮวงจุ้ย  พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนำท่านชมร้านยาสมุนไพร  เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
 
บ่าย... อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งต่อที่ย่านซิมซาจุ่ย จนกระทั่งถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน
 
18.00น. รับท่าน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง Check Lab Kok
 
21.45น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เที่ยวบินที่ HX761
23.55น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.) 029155255
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  08.00-18.00
เสาร์         08.00-15.00
อาทิตย์        ปิดทำการ
 

 
                       
 
 

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HX) article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน article